Behandling

 

Som jag ser det är sjukdom ett uttryck för en obalans hos individen. Är kroppens eget immunförsvar tillräckligt starkt klarar organismen att återfå balansen och bli frisk på egen hand. Är däremot kroppens försvarsmekanism försvagad behövs yttre hjälp för att få igång läkningsprocessen. Homeopatisk behandling är individuell och tar hänsyn till fysiska och psykiska besvär samt till patientens personlighet. Även arv och uppväxtförhållanden har betydelse för vad vi kan drabbas av, hur vi lever och vilka val vi gör i livet.

Efter en noggrann genomgång och analys väljer jag ett homeopatiskt läkemedel, som stimulerar organismen till läkning så att individen kan återfå balansen och möjligheten att bli frisk.

Priser

Första besöket    925 kr inkl. moms

Återbesök             650 kr inkl. moms