Homeopati

Vad kan behandlas?

De flesta sjukdomstillstånd kan behandlas homeopatiskt. Homeopati hjälper vid både akuta och kroniska sjukdomar. Rätt medel kan till exempel ge ett snabbt och effektivt resultat vid infektioner i öron, näsa och hals samt i urinvägar. Vid kroniska besvär med mage och tarm, menstruationsproblem, allergier och astma, huvudvärk eller ledvärk tar behandlingen längre tid. Även psykisk ohälsa som depressioner, rastlöshet och förhöjd irritation kan behandlas.

 

Många som söker en homeopat gör det först efter att den vanliga sjukvården inte lyckats hjälpa dem. Erfarenheterna visar att ju tidigare i sjukdomsförloppet man börjar behandla, desto snabbare blir läkningsprocessen. Därför vinner alla på att söka homeopat redan i ett tidigt skede.