Om mig

 

Jag är auktoriserad medlem i Klassiska Homeopaters Yrkesförbund – KHY – som är det förbund i Sverige som ställer högst utbildningskrav för medlemskap. Självklart följer jag KHY:s etiska regler, vilket bl a innebär tystnadsplikt. Patientansvarsförsäkring tecknar jag också via KHY.

 

Jag har motsvarande 90 högskolepoängs utbildning i basmedicin från Thalamus. Grundutbildningen i klassisk homeopati genomförde jag på Nordiska Akademin för Klassisk Homeopati – NAKH. Under min verksamhetstid har jag fortlöpande utökat mina kunskaper genom seminarier på olika håll i världen, bl a för Paul Herscu, USA, Henny Heudens-Mast, Belgien, Louis Klein, Kanada, Farokh Master och Rajan Sankaran, båda från Indien.

 

Jag har behandlat patienter i mer än 25 års tid och har därmed lång erfarenhet i mitt yrke. Under åren har jag hjälpt många människor med homeopati, där konventionell medicin inte haft effekt.